ਪੁੱਲ

ਪੁੱਲਾਂ ਦਾ ਸਫ਼ਾ

ਸੜ੍ਹਕਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੁਲਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਸਲਾਨਾ ਮੁਰੰਮਤ ਜਿਵੇਂ ਆਰ.ੳ.ਬੀ./ਆਰ.ਜੂ.ਬੀ./ ਐਲਐਚਐਸ/ ਅੰਡਰ-ਪਾਸਿਸ/ਫਲਾਈ- ਓਵਰ ਅਤੇ ਹਾਈ ਲੈਬਲ ਬ੍ਰਿਜਿਜ਼ ਇਹ ਖਾਸ ਅਸੈਟਸ ਸਾਰੇ ਮੌਸਮਾਂ ਵਿਚ ਬਿਨਾਂ ਰੁਕਾਵਟ ਜੋੜਦੇ ਹਨ।
ਰੋਡ ਨੈਟਵਰਕ ਤੇ ਕੁਲ ਵਡੇ/ਛੋਟੇ 447
ਆਰ.ੳ.ਬੀ./ਆਰ.ਜੂ.ਬੀ. ਜੋ ਹਾਲ ਵਿਚ ਉਸਾਰੇ ਗਏ 53
ਹਾਈ ਲੈਬਲ ਪੁਲ ਜੋ ਹੁਣੇ ਉਸਾਰੇ ਗਏ 23
ਫਲਾਈ ੳਵਰ ਪੁਲ ਜੋ ਹੁਣੇ ਉਸਾਰੇ ਗਏ 4

ਕੁਰਾਲੀ ਤੋਂ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਐਨ.ਐਚ. 21 ਉਪਰ

ਹਾਈ ਲੈਬਲ ਬਿ੍ਰਜ ਰੋਪੜ ਵਿਖੇ

ਹਾਈ ਲੈਬਲ ਬਿ੍ਰਜ ਚਕੀ ਵਿਖੇ

ਆਰ.ੳ.ਬੀ. ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ

ਆਰ.ੳ.ਬੀ. ਮਕਸ਼ੂਦਾਂ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ

ਆਰ.ੳ.ਬੀ. ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ